Naprawa i oficjalny serwis sprzetu firmy Samsung

Naprawa i oficjalny serwis sprzetu firmy Samsung

Format MLA źródeł internetowych

Co to jest format MLA źródeł internetowych? Definicja

Naprawa i oficjalny serwis sprzetu firmy Samsung

Format MLA źródeł internetowych jest wynikiem postępu technologicznego naszego świata. Dawno minęły czasy, gdy tylko książki, czasopisma i dzienniki są autorytetem w świecie akademickim. W wielu przypadkach są one nadal uważane nieakademickie, ale ze względu na szał Internet, nawet czasopism, gazet i książek poszły elektronicznej. Ten postęp technologiczny i transformacja elektroniczny autorytatywnych źródeł akademickich, doprowadziło do zmian w formatowaniu MLA. Teraz, nawet źródła elektroniczne mają własne standardowy wygląd w każdej z różnych formatów w istnieniu. MLA jest jednym z formatów wprowadzających do badań naukowych.

Naprawa i oficjalny serwis sprzetu firmy Samsung

Niektóre kwestie formatowania ze źródeł elektronicznych, są: 1) powołując się adresy URL, 2) powołując daty stronach internetowych, oraz 3) powołując internetowych transkrypcje wywiadów, e-maile i inne posty internetowych. W przypadku świadczenia usług i powołując adresów URL w formacie MLA źródeł internetowych wymaga, aby URL mają małe litery oraz obudowę ze wsporników kątowych (). Następnie, powołując stron internetowych w badaniach naukowych różni się nieco od przytaczając słowa ze strony podręcznika. Zważywszy, że jest to całkowicie normalne przytoczyć tylko jeden termin podręcznika (data publikacji), strony internetowe wymagają dwie daty: jedną datę powstania strony (jeśli został utworzony), a drugi na dzień dostępu (gdy osoba przeglądanych Strona). To odnosi się również do internetowych transkrypcji wywiadu. E-maile są nieco inne. Jeżeli dana osoba powołuje się coś z poczty elektronicznej, musi ona zwrócić uwagę na osobę, która wysłała e-mail, tytuł wiadomości e-mail (w tym, czy e-mail był odpowiedzią na pierwszej z nich), „e-mail wysłany do” (e-mail odbiorca), jak również data wysłania.