Nowe technologie na rynku smartfonow

Nowe technologie na rynku smartfonow

7 Błędy rodzicom w podejmowaniu dotyczących ich dzieci i Internetu

W dzisiejszych czasach, większość rodziców rozumie ryzyko związane pozwalając ich dzieci spędzają czas bez nadzoru w internecie. Ale jeśli ich dzieci mają własne komputery i mają nieograniczony dostęp do nich, trudno jest dokładnie wiedzieć, jaki wpływ ich czas spędzony online ma na ich życie emocjonalne.

Większość rodziców są zbyt zajęci, aby monitorować wszystkie aktywności online swoich dzieci. W wielu rodzinach oboje rodzice pracują, a także gdy są w domu są działania zmierzające do domu, które wymagają, aby, jak posiłków, pranie, prac domowych. Tak łatwo jest pozwolić dziecku iść do swojego pokoju i spędzić cały wieczór w Internecie, dzięki czemu można w spokoju. Ale to „pokój” może zakończyć się tragicznie, lub co najmniej, emocjonalnie szoku młodzik.

Nowe technologie na rynku smartfonow

Oto niektóre błędy rodziców sprawiają, że w odniesieniu do dostępu do Internetu swojego dziecka:

1. Załóżmy, że skoro nie ma kontaktu fizycznego, ich dzieci nie może zostać zraniony przez kogoś w Internecie. Błędem jest założenie, to dlatego, że nie tylko można je emocjonalnie uszkodzony przez to, co widzą, czytać i słyszeć, ale również przypadki, kiedy dzieci nie zgodził się spotkać kogoś w osobie tego, którego spotkał w Internecie, co może doprowadzić do tragedii.

Nowe technologie na rynku smartfonow

2. dać swoim dzieciom „Prywatność” z ich komputerów. Większość dzieci nie chcą ich rodzice, by poznać ich myśli prywatne i kim porozmawiać z online i rodzice chcą, aby dać im trochę prywatności w tym zakresie. Ale jako rodzic, to Twoim obowiązkiem jest chronić swoje dziecko przed szykanowania, materiałów pornograficznych, drapieżniki seksualne udając dzieci online i wiele innych niebezpieczeństw, które można znaleźć w Internecie.

3. Nie należy omówić niebezpieczeństwa, jakie można znaleźć w Internecie.